denizmili

Deniz ve Yelkencilik

Deniz Fenerleri

Birçok tarihi dökümanı inceledim ama ilk deniz feneri hakkında tahmin edici bir bilgiye ulaşamadım. Bazı kaynaklar M.Ö 7. Yüzyılda Türkiye sınırları içinde yapılmış olduğunu bazı kaynaklarda ise M.Ö 2. Yüzyılda Mısır’da yapıldığını gösteriyor. Amerika kıtasında ise ilk olarak 18.Yüzyılda inşa edilmiştir.

İlk olarak hangi yüzyılda yapılmışsa yapılmış amaçları aynıdır.  Gemilere yol göstermek , daha iyi görünebilmesi için tepeler inşa edilmişti. Denizdeki sığlıkları gösteren fenerlerde bulunmaktadır.  Sadece ışıklı olarak değil , bazılarında  sisli havalarda sesli uyarı sistemleri de bulunmaktadır. Genellikle bulundukları yerlerde en yüksek noktalarda yapıldıkları için , her yerden gözükmektedir. Mimarı açıdan da çok o bölgedeki doku ile çok güzel ahenkler göstermiş ve tarihler bizlere çok güzel miraslar olarak kalmıştır.

Dünya’nın 7 harikasından birinin bir deniz feneri olduğunu unutmamalıyız.  Antik çağdaki 7 harikadan biri olan İskenderiye Feneri  Milattan Önce 280 yılında Pharos adası üzerinde yapılmıştı. Yüksekliği 135 metre olan bu fenerin tanınabilirliği geçebilen bir fener daha yapılmadı , 14.yüzyılda bir depremde yıkılan bir fenerden sadece resimler kaldı .

 Teknolojinin  ilerlemesi ile günümüzde tüm teknelerde bile bulunan elektronik sistemler  sayesinde artık deniz fenerlerinin pabuçu dama atılmış durumdadır. Ne olursa olsun deneyimlerimiz , elektronik sistemlerin bazen bizleri yarı yolda bırakabileceklerini de göstermiştir. Eski sistem her zaman en güvenli sistemdir.

Deniz fenerlerinin yükseğe yapılmalarının sebeplerinin başında Dünya’mızın şeklinin yuvarlak  olması vardır. 10 metre boyundaki bir deniz feneri  16 km ileriden bile gözükebilir.

Türkiye ‘ de 400 ‘ ün üzerinde deniz feneri vardır ve bunların 50’sinden fazlası İstanbul ‘da yer almaktadır.

1997 yılında bakanlar kurulunun aldığı karar ile tüm seyir yardımcıları “Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Genel Müdürlüğü”  altında toplanmıştır.